Kursliste

Avklaring

Vurderingsskjema for potensielle menighetsplantere! Dette er den første delen av en selvevalueringsprosess.

allerede i gang
Norsk
Gratis
Les mer

Refleksjon

Dette er din skriftlige rapport for deg som menighetsplanter. Vi anbefaler at du har tatt AVKLARING - Vurderingsskjema for potensielle menighetsplantere før du utfyller denne rapporten.

allerede i gang
Norsk
Gratis
Les mer

M1 – Master

All authority on heaven and on earth has been given to me.” This is the first line of the Great Commission. It all starts with God’s power and with His commissioning.

allerede i gang
Norsk
Gratis
Les mer

M2 – Mission [international]

Therefore go...

Being a church is about being on God’s mission.

allerede i gang
English
Gratis
Les mer

M3 – Multiplication [international]

“...and make disciples of all nations.
This is the third part of the Great Commission. Multiplication is about discipleship and helping others make Jesus the Lord of their lives.

allerede i gang
English
Gratis
Les mer

M4 – Movement [international]

And surely I am with you always, to the very end of the age.

Multiply healthy leaders and communities. 

allerede i gang
English
Gratis
Les mer